Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Minh Chuẩn

Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-lucyen-th-thcsminhchuan@edu.viettel.vn