Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 641
Năm 2022 : 1.733
 • Phùng Thị Xe
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM khối THCS
  • Điện thoại:
   0392235038
  • Email:
   xeminhchuan@gmail.com
 • Phan Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949065150
  • Email:
   phankimdung76@gmail.com
 • Phạm Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0345839158
 • Phan Xuân Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM khối THCS
  • Điện thoại:
   0942692407
 • Lương Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0943631136
  • Email:
   ngoctuanthmc@gmail.com
 • Vũ Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915114922
  • Email:
   khanhthom71@gmail.com
 • Lương Ngọc Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388710964
  • Email:
   luongngocthuanmc@gmail.com
 • Nông Thị Bảy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354135986
Video Clip
Văn bản mới