Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 641
Năm 2022 : 1.733
 • Phạm Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0345839158
 • Lương Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0943631136
  • Email:
   ngoctuanthmc@gmail.com
 • Vũ Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915114922
  • Email:
   khanhthom71@gmail.com
 • Lương Ngọc Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388710964
  • Email:
   luongngocthuanmc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện - thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0947434111
  • Email:
   Hoathcsminhchuan@gmail.com
 • Phạm Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0988842505
  • Email:
   diuminhchuan@gmail.com
 • Mông Thị Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   01666931846
  • Email:
   kycuongtnd@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới